Tilinpäätös

Tilinpäätös 2015, sisältäen hallituksen toimintakertomuksen (PDF)

    

 

Konsernin tuloslaskelma (XLS)

Konsernitase (XLS)

Konsernin rahavirtalaskelma (XLS)

Tunnusluvut (XLS)

 

Caverionin konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti noudattaen 31. joulukuuta 2015 voimassaolevia standardeja ja tulkintoja.

Emoyhtiö Caverion Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädäntöön perustuvia laskentaperiaatteita noudattaen.