Tekninen asennus ja kunnossapito

Teknisen asennuksen ja kunnossapidon liiketoiminnassa tarjoamme asiakkaillemme ennustettavat kustannustasot, mikä vähentää heidän taloudellista riskiään. Caverionin avulla asiakas voi parantaa teknisten laitteiden ja järjestelmien suorituskykyä, saada hyvän sisäilman tai alentaa energiakustannuksia vertailemalla omaa energiankulutustaan vastaaviin kohteisiin. Caverion on yksi suurimmista toimijoista teknisen asennuksen ja kunnossapidon markkinoilla. Tavoitteenamme on säilyttää asemamme ja kasvaa markkinoiden mukana.

Tekninen asennus ja kunnossapito kattaa pienet ja keskisuuret projektit sekä kunnossapitosopimukset, joiden arvo on enintään 5 miljoonaa euroa. Caverionilla on vahva tekninen osaaminen sekä pitkä kokemus eri asiakassegmenteistä ja ammattimaisesta projektin johtamisesta.

Caverion toteuttaa teknisiä asennuksia sekä uusiin että peruskorjattaviin kiinteistöihin. Asennussopimus voi kattaa yhden tai useamman teknisen osa-alueen, kuten jäähdytyksen, sähköistyksen tai automaation. Teollisuusasiakkaille Caverion toimittaa esimerkiksi kaasukelloja ja LNG-säiliöitä räätälöityinä projektitoimituksina.

 

Yli 30 000 teknisen huollon ja kunnossapidon sopimusta

Vuonna 2015 Caverionilla oli yli 30 000 teknisen huollon ja kunnossapidon sopimusta. Kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten teknisen huollon ja kunnossapidon tarkoituksena on varmistaa yhden tai useamman järjestelmän toiminta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Kunnossapito perustuu ennakoivaan huoltoon, ja se voi kattaa myös korjaustyön ja materiaalit, jotta asiakkaalle voidaan antaa tarkka kustannusarvio.

Teknisen huollon ja kunnossapidon palveluista solmitaan tyypillisesti ServiFlex-sopimus, joka kattaa yhden tai useamman taloteknisen järjestelmän. Hälytysten, vikojen ja poikkeamien hallinta on olennainen osa teknistä huoltoa ja kunnossapitoa. Tarpeisiin, kysyntään tai olosuhteisiin perustuva huolto- ja kunnossapitosopimus laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa. Laaja kokemus ja tehokkuus kustannusten vähentämisessä, käyttöajan pidentämisessä sekä käyttöhäiriöiden minimoimisessa ovat tehneet Caverionista luotetun teknisen huollon ja kunnossapidon kumppanin.

Caverionin osaaminen teknisessä asennuksessa ja kunnossapidossa perustuu seuraaviin:

  • tekninen asiantuntemus kaikissa taloteknisissä järjestelmissä ja tuotteissa
  • osaava ja kokenut henkilöstö
  • maanlaajuinen palveluverkosto, lyhyet huoltotoiminnan vasteajat
  • vahva markkina-asema
  • hyvät referenssit
  • pitkät asiakkuudet
  • yhteiset yhdenmukaistetut prosessit ja yritysarkkitehtuuri, jotka mahdollistavat kustannusten, laadun ja sopimusten valvonnan. 

 

Esimerkkejä vuonna 2015 solmituista uusista sopimuksista

Caverion tarjosi vuonna 2015 teknisen asennuksen ja kunnossapidon palveluita tuhansille asiakkaille.

Suomessa Caverion esimerkiksi toteutti kaukolämpöverkon Euroopan suurimmalle kultakaivokselle Kittilään ja toimitti uuden sähköaseman Porin Energialle. Teollisuuden Voima, suomalainen ydinvoimayhtiö puolestaan uusi Eurajoen Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2 -ydinvoimaloiden huoltosopimuksen.

Venäjällä Caverion ja Schlumberger allekirjoittivat sopimuksen Surgutin seudulla ja Astrahanissa sijaitsevien tuotantolaitosten ja toimistorakennusten teknisestä huollosta ja kunnossapidosta. Lisäksi Caverion ilmoitti tehneensä sopimuksen Moskovassa sijaitsevan suuren kauppakeskuksen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta.