Suuret projektit

Caverionilla oli vuonna 2015 käynnissä noin 50 suurta projektia, arvoltaan yli viisi miljoonaa euroa. Suuret projektit ovat joko suunnittelun ja toteutuksen kattavia design & build -projekteja tai kilpailu-urakoita. Kiinteistöjen asennukset ja tekniikka muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, ja niiden osuus kiinteistöjen investointikustannuksista on tällä hetkellä huomattavan suuri. Suunnittelu- ja toteutusprojekteissa Caverion toimii hankinnasta, suunnittelusta, rakennustöistä ja taloteknisistä järjestelmistä vastaavana kumppanina. Yhden kumppanin toimintamalli pienentää projektisijoittajien riskejä, parantaa laatua ja lyhentää projektin toteutusaikaa, sillä suunnittelu- ja toteutusvaiheet voivat olla osittain päällekkäisiä.

Kokonaistoimituksina toteutettavat suuret projektit kattavat kaikkien taloteknisten järjestelmien ja tuotteiden integroinnin ja räätälöinnin uudisrakennusta tai peruskorjauskohdetta varten. Tällaisissa projekteissa Caverion vastaa tyypillisesti asiantuntijapalveluista, suunnittelusta ja projektoinnista, projektin johtamisesta ja projektin toteutuksesta.

Suurissa projekteissa Caverion keskittyy kiinteistön tai teollisuusasennuksen elinkaarikustannuksiin, investointi- ja käyttökustannuksiin, käytettävyyteen ja toimivuuteen pitkällä aikavälillä. Kun Caverion on mukana jo suunnitteluvaiheessa, voimme asiantuntemuksellamme sekä teknisen kunnossapidon ja toimintojen ohjauksen osaamisellamme lyhentää rakennusvaiheen kestoa ja alentaa kokonaiselinkaarikustannuksia.

 

Keskitettyä projektinjohtoa

Projekteihin liittyvien riskien vähentämiseksi suurten projektien johtaminen on keskitetty omiin projektinjohtotoimistoihimme. Suurten projektien suunnitteluvaihe kestää keskimäärin 3–12 kuukautta ja toteutusvaihe 8–24 kuukautta. Projektin toteutuksessa Caverion käyttää myös alihankkijoita, erityisesti Keski-Euroopassa. Caverion toteuttaa suuria projekteja myös teollisuusasiakkaille esimerkiksi energia-, kaivos- ja metsäteollisuudessa. Projektitoimitukset, kuten teollisuusasennukset, perustuvat edistyneeseen teolliseen esivalmistukseen ja logistiikan hallintaan.

Caverion ilmoitti vuonna 2015 tavoittelevansa lisäkasvua etenkin suurissa projekteissa ja palveluiden johtamisessa, sillä näillä liiketoiminnoilla on suurempi kasvu- ja katepotentiaali.  

Suurissa projekteissa Caverion pyrkii myös kehittämään uutta teknologiaa. Saksan Aachenissa sijaitseva oma tutkimus- ja kehityskeskuksemme tuottaa räätälöityjä ja edistyksellisiä ratkaisuja ilmanvaihtoon, jäähdytykseen sekä akustiikkaan liittyviin vaativiin asiakaskohteisiin. 

Caverionin osaaminen suurissa projekteissa perustuu seuraaviin:

  • vankka kokemus suurista ja monimutkaisista projekteista
  • projektinjohtotoimistot kaikissa divisioonissa
  • kokeneet ja ammattitaitoiset projektitiimit
  • suunnittelu- ja projektointiosaaminen kaikissa asiakassegmenteissä
  • integroidut kiinteistötekniikan kokonaistoimitukset
  • suunnittelu ja toteutus- sekä räätälöintiosaaminen
  • elinkaari ja kestävä kehitys painopisteinä
  • yhteiset yhdenmukaistetut prosessit ja yritysarkkitehtuuri, jotka mahdollistavat kustannusten, laadun ja sopimusten valvonnan.

Uusia sopimuksia toimistorakennuksista kongressikeskuksiin

Julkistimme vuonna 2015 useita uusia sopimuksia suurista projekteista.

Suomessa julkistimme kaikki järjestelmät ja tuotteet kattavista kokonaistoimituksista lukuisiin kohteisiin: teatteri Turussa, sairaala ja toimistorakennus Tampereella, toimisto- ja liikekeskus Vantaalla, seniorikeskus Espoossa ja kaksi toimistorakennusta Helsingissä. Vastaamme myös Helsinkiin rakennettavan uuden pysäköintihallin kaikista teknisistä ratkaisuista.

Lisäksi Caverion julkisti toimituksia teollisuusasiakkaille, kuten teollisuusasennukset uuteen vedyntuotantoyksikköön Porvoossa, paineputkistot uuteen monipolttoainevoimalaitokseen Naantalissa ja massatornit uuteen biotuotetehtaaseen Äänekoskella.

Ruotsissa Caverion solmi sopimukset mekaanisten prosessiputkistojen ja -laitteiden toimituksesta ja asentamisesta Värössä sijaitsevaan sellutehtaaseen.

Norjassa Caverionin suurin projekti oli yli 35 miljoonan euron arvoinen tunnelin sähköistys uutta rautatietä varten. Lisäksi julkistimme kaikki järjestelmät ja tuotteet kattavat toimitukset kuuteen asuinkiinteistöön Sogndalissa, koulurakennuksiin Østfoldissa ja Bergenissä sekä Sør-Trøndelagin korkeakoulun teknologiarakennukseen.

Saksassa allekirjoitimme sopimuksen teknisten järjestelmien kokonaistoimituksesta peruskorjattavaan kongressikeskukseen Hampurissa. Sopimuksen arvo on 43 miljoonaa euroa, ja kyseessä on yksi Caverionin historian suurimmista projekteista. Caverion solmi myös useita muita mittavia sopimuksia, kuten teknisten järjestelmien ja tuotteiden toimittaminen toimistokomplekseihin Münchenissä, Bonnissa ja Hampurissa ja uuteen rakennuskompleksiin Stuttgartissa sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien toimittaminen Frankfurtin yliopistolliseen sairaalaan. Lisäksi Caverion käynnisti laajan hankkeen, jossa se toimittaa kiinteistötekniikkaa kahteen kerrostaloon Berliinissä.

Itävallassa Caverion julkisti tunnelitekniikkatoimitukset Lambachiin B1-tielle rakennettavaan tunneliin sekä A10-moottoritien katetulle osuudelle. Lisäksi solmimme sopimuksen kiinteistötekniikan toimittamisesta autoalan liitto ÖAMTC:n pääkonttoriin Wienissä.

Puolassa käynnistimme teknisten järjestelmien toimitukset autotehtaaseen Wrzésniassa. Liettuassa julkistimme kiinteistötekniikkatoimituksen Vilnassa sijaitsevan toimistokampuksen kahteen uudisrakennukseen.