Case-galleria

Asiakkaidemme kokemuksia

 • Karolinskan yliopistollinen sairaala, Tukholma, Ruotsi

 • Huhtasuon koulu- ja päiväkotikeskus, Jyväskylä

 • Henninger Turm, Frankfurt, Saksa

Esimerkkejä vuonna 2015 saamistamme tilauksista

Case: Palveluiden johtaminen

Kuva: Söderhamn
 • Söderhamnin kunta, Ruotsi
 • Palvelualueet: palveluiden johtaminen
 • Järjestelmät ja tuotteet: lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja ilmastointi-, jäähdytys-, sähköistys-, informaatio- ja viestintäteknologia- sekä turvallisuus- ja automaatiojärjestelmät
 • Sopimuksen arvo: 29 milj. euroa
 • Ajankohta: Caverion hoitaa kiinteistöjen ylläpidon ja teknisten järjestelmien toimintojen ohjauksen vuoteen 2019 asti. 


Caverion teki sopimuksen palveluiden johtamisesta ruotsalaisen Söderhamnin kunnan
ja kunnan asuntoyhtiö Faxeholmen AB:n kanssa. Kyseessä on Caverionin suurin yksittäinen energiansäästöhanke (EPC) Pohjoismaissa.

Asiakkaalle palvelu takaa energiansäästöjä, sillä Caverion optimoi kiinteistötekniikan toiminnan pitkällä aikavälillä. Kiinteistöjen energiankulutuksen on taattu vähenevän ainakin 23 prosenttia vuoden 2019 loppuun mennessä.

Case: Suuret projektit (Teollisuuden ratkaisut)

Kuva: Metsä Fibre
 • Metsä Fibre, Äänekoski
 • Palvelualueet: suunnittelu ja projektointi sekä projektin johtaminen
 • Sopimuksen arvo: ei julkisteta
 • Ajankohta: Massatornien suunnittelu ja esivalmistus alkoivat vuonna 2015, ja asennus tapahtuu vuoden 2016 aikana.


Caverion toimittaa viisi kuitulinjan massatornia Metsä Fibre Oy:n uuteen biotuotetehtaaseen Äänekoskella. Kaksi massatorneista on kooltaan jopa 15 000 m3 ja ne lukeutuvat maailman suurimpien massatornien joukkoon. Sopimus kattaa projektin johtamisen, suunnittelun, materiaalihankinnat sekä esivalmistuksen ja asennuksen.

Rakenteilla oleva biotuotetehdas on metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa.

Case: Suuret projektit

Kuva: agn leusmann GmbH/ Tim Hupe Architekten
 • Hampurin kongressikeskus, Hampuri, Saksa
 • Palvelualueet: suunnittelu ja projektointi sekä projektin toteutus
 • Tekniset tuotealueet: lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja ilmastointi, jäähdytys, sähköistys, automaatioratkaisut sekä sammutusjärjestelmät
 • Sopimuksen arvo: yli 43 milj. euroa
 • Ajankohta: Uusittu kongressikeskus on suunniteltu otettavan käyttöön vuonna 2019.


Caverion allekirjoitti suuren projektisopimuksen CCH Immobilien GmbH & Co. KG:n kanssa talotekniikan kokonaistoimitukseesta Hampurin kongressikeskuksen korjausrakentamiseen Saksassa.

Sopimus on arvoltaan yli 43 miljoonaa euroa, eli kyseessä on yksi Caverionin suurimmista hankkeista sitten yhtiön perustamisen. Korjausrakentamisen ja kattavan modernisoinnin jälkeen Hampurin kongressikeskus on yksi Euroopan suurimmista tapahtumakeskuksista.

Case: Suuret projektit

Kuva: Trine Bratlie Evensen/Jernbaneverket
 • Farriseidet–Porsgrunn rautatiehanke, Norja
 • Palvelualueet: projektin toteutus sekä projektin johtaminen
 • Järjestelmät ja tuotteet: sähköistys
 • Sopimuksen arvo: noin 35 miljoonaa euroa
 • Ajankohta: Lopullinen suunnittelu syksyllä 2015, asennusvaihe tammikuu 2016–kesäkuu 2018.


Caverion allekirjoitti sopimuksen Jernbaneverketin kanssa sähköistysratkaisujen toimittamisesta Farriseidet–Porsgrunn rautatiehankkeeseen Etelä-Norjassa. Farriseidet–Porsgrunn rautatie on uusi, noin 23 kilometriä pitkä kaksiraiteinen rautatie Larvikin ja Porsgrunnin kaupunkien välillä.  Rata sisältää seitsemän tunnelia, joiden yhteenlaskettu pituus on 15 kilometriä.

Case: Tekninen asennus ja kunnossapito

Kuva:
 • Tuotantolaitokset, Surgutin seutu ja Astrahan, Venäjä
 • Palvelualueet: tekninen huolto ja kunnossapito
 • Tekniset tuotealueet: lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja ilmastointi-, sähkö-, informaatio- ja viestintäteknologia- sekä turvallisuusjärjestelmät
 • Sopimuksen arvo: ei julkisteta
 • Ajankohta: helmikuu 2015–helmikuu 2018


Caverion allekirjoitti sopimuksen öljykenttäpalveluja tarjoavan Schlumbergerin tuotantolaitosten ja toimitilojen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta Surgutin seudulla ja Astrahanissa Venäjällä. Huolto- ja kunnossapitosopimus kattaa kohteiden kaiken kiinteistötekniikan. Tuotantolaitosten kokonaispinta-ala on 300 000 m2 ja toimistojen 70 000 m2.

Case: Suuret projektit

Kuva:
 • Sairaala- ja toimistorakennus, Tampere
 • Palvelualueet: suunnittelu ja projektointi, projektin johtaminen sekä projektin toteutus
 • Tekniset tuotealueet:  lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja ilmastointi-, jäähdytys-, sähköistys-, informaatio- ja viestintäteknologia-, turvallisuus- sekä automaatiojärjestelmät
 • Sopimuksen arvo: talotekniikkatoimitus yli 7 miljoonaa euroa, puhdastilatoimituksen arvoa ei julkisteta
 • Ajankohta: Työt valmistuvat sairaalan osalta kesällä 2016 ja muiden tilojen osalta syksyllä 2016.


Caverion allekirjoitti sopimuksen Skanskan kanssa talotekniikan kokonaistoimituksesta vanhaan Tampellan puuvillatehtaan kiinteistöön Tampereella. Lisäksi Caverion sopi KOY Koskitammen kanssa puhdastilatoimituksesta sairaalan kolmeen leikkaussaliin.

Caverionin puhdastilatoimitus leikkaussaleihin perustuu esivalmisteena tuotettuihin CleanPlus® -elementteihin, jotka ovat Caverionin kehittämiä. Kiinteistö saneerataan sairaala- ja toimistotiloiksi.

Case: Tekninen asennus ja kunnossapito

Kuva:
 • Lambach-tunneli, B1-tie, Lambach, Itävalta
 • Palvelualueet: suunnittelu ja hankekehitys sekä projektin johtaminen ja projektin toteutus
 • Tekniset tuotealueet: sähköistys, informaatio- ja viestintäteknologia, turvallisuus, automaatio sekä ilmanvaihto ja ilmastointi
 • Sopimuksen arvo: 4,7 milj. euroa
 • Ajankohta: Varsinainen rakennustyö alkaa huhtikuussa 2016. Hankkeen on määrä valmistua joulukuussa 2016.


Caverion allekirjoitti sopimuksen Ylä‑Itävallan osavaltion kanssa tunneliteknologian toimittamisesta 912 metriä pitkään tunneliin, joka rakennetaan B1‑tielle Lambachissa.

Liikennevirtaa hallinnoidaan Caverionin edistyksellisillä liikenneturvallisuusvälineillä ja -valoilla. Caverion takaa turvallisuuden muun muassa virransyöttöjärjestelmien (mukaan lukien hätävirransyöttö), ilmanlaadun valvonnan, palontorjunnan, videovalvonnan sekä hälytys- ja hätäpuhelinjärjestelmien avulla.

Case: Palveluiden johtaminen ja suuret projektit

Kuva:
 • Holstebron poliisiasema, Tanska
 • Palvelualueet: asiantuntijapalvelut, suunnittelu ja projektointi, projektin johtaminen ja toteutus, tekninen huolto ja kunnossapito sekä palveluiden johtaminen
 • Tekniset tuotealueet: sähköistys-, lämmitys-, vesi- ja viemäröinti-, ilmanvaihto-, ilmastointi-, turvallisuus- sekä rakennusautomaatiojärjestelmät
 • Sopimuksen arvo: 18.8 milj. euroa
 • Ajankohta: Töiden on määrä valmistua vuoden 2016 alkupuolella. Palveluiden johtamisella on 25-vuotinen sopimuskausi.


Caverion allekirjoitti sopimuksen rakennusliike A. Enggaardin kanssa Holstebron uuden poliisiaseman elinkaarihankkeesta. Sopimus kattaa talotekniikan kokonaistoimituksen sekä kohteen valmistuttua käytön, huollon ja kunnossapidon 25-vuotisella sopimuskaudella.

Caverion vastaa hankkeessa taloteknisten järjestelmien ja ratkaisujen suunnittelusta, toteutuksesta sekä kunnossapidosta. Caverion on näin ollen vastuussa kiinteistön tehokkuudesta, käytettävyydestä, turvallisuudesta ja kunnosta koko sen elinkaaren ajan.