Vuoden tapahtumia

Q4

Muutoksia Caverionin divisioonarakenteessa 1.1.2016 alkaen

Caverion uudisti divisioonarakennettaan yhdistämällä Tanskan ja Norjan toiminnot uuteen divisioonaan 1.1.2016 alkaen. Tanska-Norjan divisioonajohtaja on Knut Gaaserud, joka aiemmin vastasi Norjan divisioonasta.

Uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinohjelma

Caverionin hallitus hyväksyi uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinohjelman konsernin johdolle. Uusi ohjelma koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (Performance Share Plan) täydennettynä erityistilanteita varten tarkoitetulla ehdollisella osakepalkkio-ohjelmalla (Restricted Share Plan).

Caverion Space Saga

Caverion käynnisti vuoden 2015 lopulla ensimmäisen yhteisen markkinointikampanjan, Caverion Space Sagan. Kampanja jatkuu vuoden 2016 loppuun saakka. www.caverion.fi/Csaga

Toinen Caverionin laajuinen henkilöstötutkimus

12 829 (79 %) caverionilaista osallistui Caverion Spirit -henkilöstökyselyyn. Sen tulokset osoittavat henkilöstön sitoutumisasteen vahvistuneen.  Tuloksia käsiteltiin konserninlaajuisesti, ja ne muodostavat pohjan tulevalle kehitystyölle.

Uusi yhteinen turvallisuusohjeisto

Julkaisimme yhteiset työturvallisuusohjeet ja -perussäännöt. Ne ohjaavat työtämme kaikissa Caverionin työkohteissa ja toimistoissa. Caverionin tavoitteena on tapaturmaton työympäristö.

Q3

Caverion sai yhden suurimmista tilauksistaan

Caverion allekirjoitti suuren projektisopimuksen talotekniikan kokonaistoimituksesta Hampurin kongressikeskuksen korjausrakentamiseen Saksassa. Sopimuksen arvo on yli 43 miljoonaa euroa, eli hanke on yksi Caverionin suurimmista sitten yhtiön perustamisen.

Muutoksia Caverionin johtoryhmässä 1.10. alkaen

Carina Qvarngård nimitettiin uuden, konsernin liiketoiminnan kehitys ja markkinointi -toiminnon johtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi.

 

Matti Malmberg nimitettiin uuden, konsernin palvelutuotannon ja -toimitusten kehitys -toiminnon johtajaksi. Malmberg jatkaa myös konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Pääomamarkkinapäivä 2015

Pääomamarkkinapäivä -tapahtumassa keskityttiin siihen, miten yhtiön liiketoimintojen kehittäminen ja yhtenäisen kaupallisen tarjonnan luominen tukee kasvun ja kannattavuuden parantamista strategisten tavoitteidemme mukaisesti. Pääomamarkkinapäivä järjestettiin Aachenissa, Saksassa.

Q2

Monikäyttöinen laboratoriomoduuli valmistui

Uuden laboratoriomoduulin kehitystyö saatiin päätökseen T&K -keskuksessamme, Aachenissa, Saksassa. Patentoidulla, monikäyttöisellä laboratoriomoduulilla voidaan vastata joustavasti biologisten ja kemiallisten laboratorioiden lisääntyviin vaatimuksiin.

Golden Helmet -palkinnot

Kaksi tiimiä ja kaksi työntekijää saivat Golden Helmet -palkinnot. Tunnustus myönnetään poikkeuksellisen erinomaisesta strategian toteutustyöstä.

Kesä- ja harjoittelijarekrytointeja

Caverion-konserni rekrytoi vuoden 2015 aikana yhteensä noin 1 300 kesätyöntekijää ja harjoittelijaa. Osallistuimme aktiivisesti myös alan koulutusohjelmien kehittämiseen.

Muutos Caverionin johtoryhmässä 1.5. alkaen

Niclas Sacklen aloitti Itä-Euroopan divisioonajohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. 

Q1

Yhtiökokous

Caverionin varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2015 Helsingissä. Kokouksessa oli läsnä tai edustettuina noin 450 osakkeenomistajaa.

Caverion osti Esco Norwayn

Caverion osti norjalaisen Esco Norway AS -yhtiön. Esco Norway on energiapalveluyhtiö, jolla on erityisosaamista mm. EPC-sopimuksista (Energy Perfomance Contracting) sekä rakennuksiin liittyvistä hallintajärjestelmistä (BMS).

Muutos Caverionin johtoryhmässä

Juhani Pitkäkoski nimitettiin divisioonajohtajaksi Teollisuuden ratkaisut -divisioonaan ja konsernin johtoryhmän jäseneksi.  

Q4

Muutoksia Caverionin divisioonarakenteessa 1.1.2016 alkaen

Caverion uudisti divisioonarakennettaan yhdistämällä Tanskan ja Norjan toiminnot uuteen divisioonaan 1.1.2016 alkaen. Tanska-Norjan divisioonajohtaja on Knut Gaaserud, joka aiemmin vastasi Norjan divisioonasta.

Uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinohjelma

Caverionin hallitus hyväksyi uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinohjelman konsernin johdolle. Uusi ohjelma koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (Performance Share Plan) täydennettynä erityistilanteita varten tarkoitetulla ehdollisella osakepalkkio-ohjelmalla (Restricted Share Plan).

Caverion Space Saga

Caverion käynnisti vuoden 2015 lopulla ensimmäisen yhteisen markkinointikampanjan, Caverion Space Sagan. Kampanja jatkuu vuoden 2016 loppuun saakka. www.caverion.fi/Csaga

Toinen Caverionin laajuinen henkilöstötutkimus

12 829 (79 %) caverionilaista osallistui Caverion Spirit -henkilöstökyselyyn. Sen tulokset osoittavat henkilöstön sitoutumisasteen vahvistuneen.  Tuloksia käsiteltiin konserninlaajuisesti, ja ne muodostavat pohjan tulevalle kehitystyölle.

Uusi yhteinen turvallisuusohjeisto

Julkaisimme yhteiset työturvallisuusohjeet ja -perussäännöt. Ne ohjaavat työtämme kaikissa Caverionin työkohteissa ja toimistoissa. Caverionin tavoitteena on tapaturmaton työympäristö.

Q3

Caverion sai yhden suurimmista tilauksistaan

Caverion allekirjoitti suuren projektisopimuksen talotekniikan kokonaistoimituksesta Hampurin kongressikeskuksen korjausrakentamiseen Saksassa. Sopimuksen arvo on yli 43 miljoonaa euroa, eli hanke on yksi Caverionin suurimmista sitten yhtiön perustamisen.

Muutoksia Caverionin johtoryhmässä 1.10. alkaen

Carina Qvarngård nimitettiin uuden, konsernin liiketoiminnan kehitys ja markkinointi -toiminnon johtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi.

 

Matti Malmberg nimitettiin uuden, konsernin palvelutuotannon ja -toimitusten kehitys -toiminnon johtajaksi. Malmberg jatkaa myös konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Pääomamarkkinapäivä 2015

Pääomamarkkinapäivä -tapahtumassa keskityttiin siihen, miten yhtiön liiketoimintojen kehittäminen ja yhtenäisen kaupallisen tarjonnan luominen tukee kasvun ja kannattavuuden parantamista strategisten tavoitteidemme mukaisesti. Pääomamarkkinapäivä järjestettiin Aachenissa, Saksassa.

Q2

Monikäyttöinen laboratoriomoduuli valmistui

Uuden laboratoriomoduulin kehitystyö saatiin päätökseen T&K -keskuksessamme, Aachenissa, Saksassa. Patentoidulla, monikäyttöisellä laboratoriomoduulilla voidaan vastata joustavasti biologisten ja kemiallisten laboratorioiden lisääntyviin vaatimuksiin.

Golden Helmet -palkinnot

Kaksi tiimiä ja kaksi työntekijää saivat Golden Helmet -palkinnot. Tunnustus myönnetään poikkeuksellisen erinomaisesta strategian toteutustyöstä.

Kesä- ja harjoittelijarekrytointeja

Caverion-konserni rekrytoi vuoden 2015 aikana yhteensä noin 1 300 kesätyöntekijää ja harjoittelijaa. Osallistuimme aktiivisesti myös alan koulutusohjelmien kehittämiseen.

Muutos Caverionin johtoryhmässä 1.5. alkaen

Niclas Sacklen aloitti Itä-Euroopan divisioonajohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. 

Q1

Yhtiökokous

Caverionin varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2015 Helsingissä. Kokouksessa oli läsnä tai edustettuina noin 450 osakkeenomistajaa.

Caverion osti Esco Norwayn

Caverion osti norjalaisen Esco Norway AS -yhtiön. Esco Norway on energiapalveluyhtiö, jolla on erityisosaamista mm. EPC-sopimuksista (Energy Perfomance Contracting) sekä rakennuksiin liittyvistä hallintajärjestelmistä (BMS).

Muutos Caverionin johtoryhmässä

Juhani Pitkäkoski nimitettiin divisioonajohtajaksi Teollisuuden ratkaisut -divisioonaan ja konsernin johtoryhmän jäseneksi.