Toimintaympäristö

Caverion on yksi Euroopan johtavista teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle tarjoavia yrityksistä. Markkina-asemamme säilyi vahvana vuonna 2015.

Kilpailutilanne ja markkina-asema

Liikevaihdolla mitattuna olimme vuonna 2015 kuudenneksi suurin kiinteistötekniikan yritys Euroopassa. Eurooppalaiset kiinteistöjen ja teollisuuden teknisten ratkaisujen markkinat ovat hyvin pirstaloituneet. Useimmat alan toimijat ovat pieniä yrityksiä, joiden palveluvalikoima on suppea. Markkinoiden hajanaisuus tarjoaa mahdollisuuksia kasvuun.

Suurten projektien markkinoilla kilpailua käydään yleensä kansallisella tai kansainvälisellä tasolla, koska melko harva yritys pystyy osallistumaan tarjouskilpailuihin ja johtamaan suuria projekteja. Palveluiden johtamisessa kilpailijoiden kirjo ulottuu suurista kansainvälisistä yrityksistä pieniin paikallisiin firmoihin ja kilpailijoita on selvästi vähemmän kuin perinteisillä kunnossapidon markkinoilla. Tekninen asennus ja kunnossapito on tyypillisesti hyvin paikallista tai alueellista toimintaa, ja se on liiketoiminnoistamme kaikkein kilpailluin lähinnä siksi, että pääsyn esteitä markkinoille on vähän.

Vuonna 2015 olimme viiden suurimman toimijan joukossa kaikissa suurimmissa toimintamaissamme: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Itävallassa. Saksa oli selvästi suurin potentiaalinen markkina-alue. Maa tarjoaakin paljon kasvupotentiaalia jo pelkästään markkinoiden suuren koon vuoksi.

Caverionin markkina-asema*

Caverionin liiketoiminnan markkinanäkymät vuodelle 2016
Tekninen asennus ja kunnossapitoSuuret projektitPalveluiden johtaminen
 • Markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina.
 • Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö tukevat markkinoiden kehitystä.
 • Norjassa öljyteollisuuden taantuma on vaikuttanut yleiseen taloudelliseen tilanteeseen.
 • Tarjoustoiminnassa myönteisiä merkkejä.
 • Tietyillä toimialoilla (ydinvoima Saksassa ja Ruotsissa, kaivokset Ruotsissa, öljy Norjassa) on vähemmän investointeja, mikä on aiheuttanut projektien lykkäyksiä ja peruutuksia.
 • Talotekniikan suunnittelua ja toteutusta sisältävien kokonaistoimitusten kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti.
 • Uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän.
 • Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa pääasiassa julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.
Divisioonien lyhyen aikavälin kysyntänäkymät
Divisioona / MaaTekninen asennus ja
kunnossapito
Suuret
projektit
Palveluiden
johtaminen
Ruotsi
Suomi
Norja
Saksa
Itävalta
Tanska
Teollisuuden ratkaisut
Itä-Eurooppa

Lähteet: Euroconstruct, johdon arviot

Kilpailijat liiketoiminnoittain
Tekninen asennus ja
kunnossapito
Suuret
projektit
Palveluiden
johtaminen
 • Alpic Intec
 • Are
 • Bilfinger
 • Bravida
 • Goodtech
 • Gunnar Karlsen
 • Imtech Nordic
 • Ortner
 • ROM Technik
 • SPIE
 • Strabag PFS
 • Vinci
 • Alpic Intec
 • Are
 • Bilfinger
 • Bravida
 • Cofely
 • Imtech Nordic
 • Ortner
 • ROM Technik

 

 • Bilfinger
 • SPIE
 • Vinci
 • Wisag PFS

 

Asiakkaat

Caverion on määrittänyt viisi asiakassegmenttiä asiakkaiden tarpeiden ja ostokäyttäytymisen perusteella:

 • Julkinen sektori
 • Teollisuus
 • Kiinteistösijoittajat ja -kehittäjät
 • Kiinteistöjen käyttäjät
 • Rakennusliikkeet

Tavoitteenamme on luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita osaamisemme ja paikallisen läsnäolomme avulla. Pitkäaikaiset asiakkuudet ja laaja asiakaspohja tukevat kassavirran vakautta.

Caverion ei ole riippuvainen yksittäisistä asiakkaista: vuonna 2015 kolmen suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli alle viisi prosenttia ja kymmenen suurimman osuus alle 12 prosenttia. Lisäksi erilaiset asiakasryhmät yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä laaja maantieteellinen toiminta-alue vähentävät riippuvuutta suhdannevaihteluista.