Taloudellinen kehitys

Konsernin kehitys oli vuoden 2015 tulosohjeistuksen mukainen. Liikevaihto oli 2 443,0 (2 406,6) milj. euroa eli säilyi edellisvuoden tasolla ja käyttökateprosentti kasvoi merkittävästi 3,7 prosenttiin (2,8 %).

Tulosohjeistus vuodelle 2016

Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto kasvaa edellisvuodesta (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate kasvaa merkittävästi edellisvuodesta (2015: 91,5 milj. euroa).

 Avainluvut
Milj. e 2015 2014 Muutos
Tilauskanta 1 461,4 1 323,6 10 %
Liikevaihto 2 443,0 2 406,6 2 %(*
Käyttökate 91,5 67,5 36 %
Käyttökateprosentti, % 3,7 2,8  
Liikevoitto 65,0 44,2 47 %
Liikevoittoprosentti, % 2,7 1,8  
Tilikauden voitto 46,6 27,6 69 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,37 0,22 69 %
Käyttöpääoma –13,6 –19,3  
Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja 85,8 113,5 –24 %
Korollinen nettovelka 29,8 50,2 –41 %
Velkaantumisaste, % 11,6 21,1  
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 17 321 17 490 –1 %

 *) 4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein

 

  • Tilauskanta kasvoi edelleen kasvutavoitteiden mukaisesti erityisesti suurissa projekteissa ja palveluiden johtamisessa.
  • Tilauskanta kasvoi 10 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 1 461,4 milj. euroa.
  • Vertailukelpoisin valuuttakurssein tilauskanta kasvoi 11 % joulukuun 2014 lopusta.
  • Liikevaihto oli 2 443 milj. euroa tammi−joulukuussa, eli kasvoi 4 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajankohdan valuuttakursseilla laskettuna.
  • Norjaa lukuun ottamatta liikevaihto kasvoi kaikissa toimintamaissa.
  • Käyttökate kasvoi merkittävästi 36 prosentilla edellisvuodesta ja oli 91,5 milj. euroa tammi−joulukuussa.
  • Käyttökateprosentti kasvoi merkittävästi 3,7 prosenttiin (2,8 %).

 

Vuonna 2016 päättyvän strategiakauden mukaisten toimenpiteiden jälkeen tavoitteenamme on saavuttaa pitkälle aikavälille asettamamme taloudelliset tavoitteet. Katso lisää strategiakatsaus -osiosta