Strategiakatsaus

Caverion-konserni on määritellyt neljä megatrendiä, jotka muuttavat markkinaympäristöämme. Megatrendit ohjaavat yhtiömme strategiaa ja tukevat kysynnän kasvua alallamme.

Megatrendit
Teknologian lisääntyminen
rakennuksissa
 • Nykyisin noin 40-60 % kiinteistön rakennuskustannuksista liittyy teknologiaan.
 • Toisiinsa integroituneet tekniset järjestelmät vaativat monialaista erikoisosaamista.
 • Kunnossapito perustuu entistä enemmän ennakointiin sekä todellisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin.
Energiatehokkuus
 • Energiatehokkuuteen liittyvä lainsäädäntö tiukentuu.
 • Toisiinsa integroituneet tekniset järjestelmät vaativat monialaista erikoisosaamista.
 • Energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntä kasvaa myös jo olemassa olevissa kiinteistöissä.
Digitalisaation kasvu
 • Kaikilla kiinteistön teknisillä järjestelmillä on IP-osoite.
 • Etävalvonnan kysyntä on kasvussa.
 • Caverionin etävalvonnan piiriin kuuluu jo 10 000 rakennusta.
Kaupungistuminen jatkuu
 • Kriittiseen infrastruktuuriin (vesi ja viemäri, energia, informaatio ja liikenne) liittyvät tarpeet lisääntyvät.
 • Kaupungistuvien alueiden kehittämisen johtaminen on tärkeää (maankäyttö, asuminen, työympäristöt, liikenne).


Caverionin visio ja missio

Visionamme on olla Euroopan johtavia kiinteistöille ja teollisuudelle edistyksellisiä ja kestäviä elinkaariratkaisuja tarjoavia yrityksiä.

Missiomme eli toiminta-ajatuksemme mukaisesti suunnittelemme,  toteutamme, huollamme ja ylläpidämme käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja rakennuksille, infrastruktuurille ja teollisuuslaitoksille.


Tulosohjeistus vuodelle 2016

Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto kasvaa edellisvuodesta (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate kasvaa merkittävästi edellisvuodesta (2015: 91,5 milj. euroa).


Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Vuonna 2016 päättyvän strategiakauden mukaisten toimenpiteiden jälkeen tavoitteenamme on saavuttaa pitkälle aikavälille asettamamme taloudelliset tavoitteet. Nämä tavoitteet ovat:

Käyttökate

 • Käyttökate (EBITDA) yli 6 % liikevaihdosta

Liikevaihto

 • Liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 % vuodessa

Käyttöpääoma

 • Negatiivinen käyttöpääoma

Kehitys pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa 2013-2015

 

Strategiajakso 2013–2016 

Vuoden 2016 loppuun ulottuvalla strategiakaudella strategiamme painopiste on kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteuttamisessa, käyttöpääoman tehostamisessa sekä elinkaariratkaisuissa.

Lue lisää strategiamme edistymisestä vuonna 2015.

 

Caverionin vahvuudet

Caverionin keskeiset vahvuudet

 • Elinkaariratkaisut
 • Maantieteellisesti laaja toiminta 12 maassa sekä vahva markkina-asema kaikissa keskeisissä toimintamaissa
 • Vahva tekninen osaaminen ja omat innovatiiviset ratkaisut
 • Energiatehokkuus osana kaikkia palveluja ja ratkaisuja
 • Edellytykset vahvalle ja vakaalle kassavirralle
 • Kykyä ja kokemusta kasvaa myös yritysostoin