Konsernijohtajalta

On aika päättää vuosi 2015, toinen kokonainen vuosi itsenäisenä Caverion-konsernina.

Vuosi oli varsin menestyksekäs. Tilauskantamme kasvoi 11 % ja liikevaihtomme 4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Rahoitusasemamme on vahva ja olemme valmiit siirtymään vuoteen 2016 ja kehittämään yhtiötämme edelleen strategiamme mukaisesti.

Yhdenmukainen toimintamalli lisää yhteistyötä

Käytössämme on nyt yhtenäinen toimintamalli kaikissa Caverionin 12 toimintamaassa, ja voimme lisätä yhteistyötä divisioonien sekä liiketoiminta-alueiden välillä. Tämä mahdollistaa kaikkien Caverionin 17,400 työntekijän toimimisen yhdessä, ilman voimakasta jakoa alueiden, divisioonien ja maiden välillä. Tämä työ tietysti jatkuu ja parannettavaa on edelleen. Jo nyt on nähtävissä, että yhteistyö Caverion-konsernin sisällä tuottaa hyviä tuloksia.

Yhteinäinen tuote -ja palveluvalikoima

Esittelimme yhtenäisen tuote- ja palveluvalikoiman vuoden 2015 pääomamarkkinapäivän yhteydessä.

Otimme käyttöön yhteisen myyntitarjooman, jonka pohjalta voimme yhtenäistää muun muassa hinnoittelua, dokumentointia ja myyntiohjeita.

Olemme myös määrittäneet omaa toimitusnäkökulmaamme, eli yhteyttä asiakkaalle myymämme ja palveluorganisaatiomme toimittaman palvelun välillä.

"Space Saga" -markkinointikampanja tukee kasvuamme

Viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa olemme käynnistäneet myös yhteisen markkinointikampanjan.

Kampanjan teema, avaruus, on toki omaperäinen. Mutta kaikki mistä kampanjassa puhumme, kuten hyvä sisäilma ja energiatehokkuus, on tietysti tälläkin hetkellä olennaista asiakkaillemme.

Hyvää kehitystä työturvallisuudessa

Olemme tehneet paljon töitä myös sen eteen, jotta työntekijämme tuntisivat olonsa turvalliseksi työpaikalla.

Yksi tärkeistä työturvallisuuden mittareista on onnettomuuksien ja tapaturmien määrää. Tapaturmien määrä konsernissa on laskenut huomattavasti. Vuonna 2015 tapaturmia oli lähes 40 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014, mikä on mielestäni merkittävä parannus. Tällä on luonnollisesti positiivinen vaikutus työntekijöihimme ja siihen, miltä heistä tuntuu tulla töihin päivittäin.

Erinomainen johtaminen

Myös esimiestyön vahvistamiseksi on tehty paljon töitä.

Olen iloinen, että osana uutta toimintamallia myös johtamistyömme on nyt sillä tasolla, että voimme saavuttaa pitkän aikavälin strategiset tavoitteemme.

Vuonna 2016 keskitymme kannattavaan kasvuun

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,28 euroa osakkeelta, mikä vastaa 75 prosenttia konsernin nettotuloksesta vuonna 2015. Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto kasvaa edellisvuodesta (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate kasvaa merkittävästi edellisvuodesta (2015: 91,5 milj. euroa).

Mielestäni olimme vuoden 2015 lopussa yhtiönä paljon vahvempi kuin vuoden alussa. Uskon myös vakaasti, että vuonna 2016 toimintamme myönteinen kehitys jatkuu edelleen, sekä taloudellisesti että asiakkaidemme kannalta.

Caverion on palveluyritys, joten haluan kiittää kaikkia työntekijöitä, jotka mahdollistavat menestyksemme.

Olen myös kiitollinen kaikille Caverioniin sijoittaneille osakkeenomistajille. Lisäksi haluan tietysti kiittää kaikkia yhtiöstämme kiinnostuneita.

Caverion on tulevaisuuden yritys, ja uskon, että myös vuosi 2016 on meille menestyksekäs.

 

Fredrik Strand, konsernijohtaja