Kestävä kehitys

Me Caverionilla tiedämme, miten rakennetuista ympäristöistä saadaan käyttäjäystävällisiä, turvallisia, energiatehokkaita ja olosuhteiltaan miellyttäviä. Huolehdimme tehokkaasti kiinteistöistä koko niiden elinkaaren ajan – yksittäisistä osa-alueista aina laajoihin kokonaisuuksiin.

Voimme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan esimerkiksi paremman sisäilman tai parantamaan loppukäyttäjien tuottavuutta ja mukavuutta. Voimme taata optimoidun energiankulutuksen, mikä alentaa kiinteistön energiakustannuksia.  Luomme parhaita mahdollisia teknologisia ratkaisuja muun muassa päiväkodeille, kouluille ja prosessiteollisuudelle. Energiatehokkuus on osa kaikkia Caverionin palveluja ja ratkaisuja.

Vuonna 2015 määritimme neljä teemaa, jotka kuvaavat tapaamme tehdä kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Teemoja ovat:

  • Tavoitteenamme on vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia.
  • Panostamme erinomaiseen johtamiseen.
  • Varmistamme palvelumme korkean laadun.
  • Toimimme vastuullisesti.

Vuoden 2015 avainlukuja
  2015 2014 2013
Henkilöstö vuoden lopussa1
17 399 17 355 17 673
Henkilöstö keskimäärin1 17 321 17 490 18 071
Kansallisuuksia 50 n/a n/a
Määräaikaisia työntekijöitä (%) 9 7 6
Tapaturmataajuus2
8,3 10,1 11
Sairauspoissaolot (%)3  4,1 4,3 4,4
Hiilidioksidipäästöt / liikevaihto4,5 21,3 24,0 21,3
Hiilidioksidipäästöt, tonnia4,5 52 100,3  57 771,8 54 213,6
ISO 14001 -sertifikaatin mukainen toiminta6, % 93 93 82
OHSAS 18001 -sertifikaatin mukainen toiminta6, % 71 73 75
ISO 9001 -sertifikaatin mukainen toiminta6, % 100 100 100

1) Norjan lukuihin on lisätty oikaisuna harjoittelijoiden määrä vuosina 2014 ja 2015.
2) Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoona työtuntia kohden (LTIFR)
3) Poissaolotunnit/työtunnit, %
4) Vertailuluvut 2013-2014 on uudelleenlaskettu, ja ne eroavat aiemmin julkaistuista luvuista 
5) Epäsuorien kasvihuonekaasujen päästöjen (scope 2) laskemisessa on käytetty markkinalähtöistä arvoa
6) Osuus kokonaisliikevaihdosta

Poimintoja vuodelta 2015

Elinkaarihankkeet

Kuva:

Asiakkaat ovat lisääntyvässä määrin kiinnostuneita kiinteistöjensä ja tuotantolaitostensa energia- ja kustannustehokkuudesta rakennusten koko elinkaaren ajalta. Palvelutarjontamme avulla asiakas voi siirtää elinkaarivastuun useilta toimittajilta yhdelle organisaatiolle ja varmistua kustannuksista, energiatehokkuudesta ja parhaista mahdollisista olosuhteista vuosikymmeniksi. Katso video elinkaarihankkeestamme Jyväskylässä!

Energiatehokkuus

Kuva: Söderhamn

Julkistimme lukuisia uusia palveluiden johtamissopimuksia vuonna 2015. Söderhamnin kunnassa Ruotsissa Caverion toteuttaa 29 miljoonan euron arvoisen EPC-hankkeen (Energy Performance Contracting). Asiakkaalle palvelu takaa energiansäästöjä, sillä Caverion optimoi kiinteistötekniikan toiminnan pitkällä aikavälillä. Energiasäästöt Caverion takaa kymmeneksi vuodeksi.

Nuoret työntekijät

Kuva:

Palveluksessamme oli noin 1 300 kesätyöntekijää, opinnäytetyöntekijää ja harjoittelijaa. Harjoitteluohjelmat ja opinnäyteyhteistyö ovat meille hyvä keino osallistua nuorten ammatilliseen kehitykseen. Harjoittelu onkin yksi Caverionin tärkeistä rekrytointikanavista. Monet parhaista työntekijöistämme ovat aloittaneet uransa meillä nimenomaan harjoittelijoina.

Työturvallisuus

Kuva:

Työturvallisuuden huomiointi ja aktiivinen työmme työturvallisuuden edistämiseksi ovat tuottaneet tulosta, ja myönteinen kehitys jatkui vuoden aikana. Vuonna 2015 otimme myös käyttöön yhteiset työturvallisuusohjeet ja -perussäännöt. Ne ohjaavat työtämme kaikissa Caverionin työkohteissa ja toimistoissa. Tavoitteenamme on tapaturmaton työympäristö.

Johtamisvalmennukset

Kuva:

Järjestimme vuonna 2015 monentyyppisiä valmennustilaisuuksia johtamisen kehittämiseksi koko Caverionissa. Valmennuksiin osallistui yhteensä 1 200 henkilöä. Panostimme erityisesti Leadership Safari- valmennusten toteuttamiseen. Valmennuksen tavoitteena on rakentaa vahva perusta erinomaiselle johtamiselle strategisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Arvot

Kuva:

Arvot ohjaavat päivittäistä toimintaamme.

Arvojamme ovat:

  • Edelläkävijyys
  • Yhteistyö
  • Vastuullisuus
  • Erinomainen toimintaLue lisää kestävästä kehityksestä Caverionissa osoitteessa www.caverion.fi/kestava-kehitys